สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ  การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

Program Adobe Acrobat Reader (สำหรับท่านที่ยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว สำหรับเปิดเอกสาร) 8.6 Mb Link

1. เอกสารปัญหาโหร ของ อ.อรุณ ลำเพ็ญ

     เป็นการตอบปัญหาโหราศาสตร์ ในนิตยสารพยากรณ์สาร ระหว่างปี.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๓ ในฐานะหัวหน้ากองบรรณาธิการ ให้แก่ผู้ที่เขียนจดหมายเข้ามาถามปัญหาทางโหราศาสตร์

     การเผยแพร่ครั้งนี้ ใช้ฉบับเรียบเรียงสลับบท ของ คุณ Startastro ผู้เผยแพร่ครั้งแรกโดยให้คำนำไว้ดังนี้

     เอกสารที่รวบรวมไว้นี้ อาจตกหล่นไม่ครบทุกฉบับของพยากรณ์สาร แต่ก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์ กับผู้ริเริ่ม หรือ สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยได้ นำไปเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งผมเองได้เรียบเรียงเป็นบทต่างๆ ดังต่อๆไปนี้

     1. โหราศาตร์ไทย (ดวงอีแปะ) ต่ำต้อย (จริงหรือ)
     2. การเรียนโหราศาสตร์
     3. เกษตร ประ อุจ นิจ
     4. คู่มิตร คู่ธาตุ
     5. การใช้ธาตุพยากรณ์ร่วมกับดาว
     6. ดาวตก ภพ อริ มรณะ วินาสน์
     7. กาลีกุมลัคน์
     8. ดวงภินทุบาทว์
     9. กาลกิณีกุมอายุ (อายุยืน)
     10. วิจารณ์ดวงหญิงชีวิตเหลวแหลก (หรือไม่)
     11. ปัญหาโหร
     12. ดวงฝาแฝด
     13. ทางเล่นดวงนวางค์จักร (ผสมภพเรือน)
     14. ดวงไม่มีลัคน์
     15. ดวงกาลชะตา
     16. ฤกษ์งาม-ยามดี
     17. ราหูทับลัคน์ จะเกิดผลร้าย (หรือไม่)
     18. คู่มิตรใหญ่ ๗๘ ให้ความสำเร็จ ลาภผล เงินทอง (จริงหรือ)
     19. เคราะห์กรรม กับ โหราศาสตร์
     20. เรียนโหราครูห้ามการทำนาย... (จริงหรือ)
     21. (ต้อง) ตัดเวลาท้องถื่น (หรือไม่)
 

11.5 Mb Download
2. บทความโหราศาสตร์ ในหนังสืองานศพ อ.ส. แสงตะวัน + บทความพิเศษ 3 เรื่อง

     ได้จาก ฉบับพิมพ์ของคุณเฮฮา (กระทู้ 1538) มาทำการจัดหน้าใหม่ตามเอกสารฉบับเดิมขนาดประมาณ A5 โดยทำการเพิ่มบทความอีก 3 เรื่องคือ

     1. ราหู จันทร์ จากหนังสืออนุสรณ์งานศพ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่เพิ่งได้มาจาก อ. เจียม แสงวิเชียร พิมพ์เผยแพร่โดยคุณ Babyastro (ศิษย์ อ.เจียม) เมื่อ 25 Mar 2004 - 23:35 (กระทู้ 1473)
     2. โลก- ราหู จากนิตยาสาร พยากรณ์สาร ฉบับที่ ๖ ปีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๘ พิมพ์เผยแพร่โดย คุณ หมอตำแย เมื่อ 31 Mar 2004 (กระทู้ 1473)
     3. ราหูอวตาร
จากนิตยาสาร พยากรณ์สาร ประมาณปี ๒๕๓๐ โดยค้นได้ที่หอสมุดแห่งชาติ พิมพ์เผยแพร่โดย พลังวัชร์ เมื่อ 18/9/2548 (เพื่อขยายความหมายของราหู ๘ ตนในบทความแรก เรื่อง โหราศาสตร - วิทยาศาสตร์)
 

461 Kb Download

3. สิบสองตำนาน และบูชาเทวดา อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงวิศาลดรุณกร(อั้น สาริกบุตร)

     เป็นเอกสารที่แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงวิศาลดรุณกร(อั้น สาริกบุตร) ผู้ซึ่งเป็นผู้รวบรวมสรรพคัมภีร์ต่างๆทางโหราศาสตร์ไทย มาเรียบเรียงและพิมพ์เผยแพร่ ผลงานที่โดดเด่นของท่านคือ การรวบรวมคัมภีร์ชุดโหราศาสตร์ ๑๕ เล่มมาเป็นเล่มเดียว คือ คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน หนาถึง ๘๖๕ หน้า(พิมพ์ครั้งที่ ๒) และ ๙๕๘ หน้า(ฉบับพิมพ์ครั้งล่าสุด) ซึ่งนักโหราศาสต์ทุกท่านให้ความเคารพในฐานะบูรพาจารย์ที่สำคัญท่านหนึ่ง

     เอกสารชุดนี้ ผมได้มานานแล้วและเก็บไว้ในฐานะหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง จึงเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่สนใจในเรื่องการสวดมนต์ ซึ่งเป็นแบบสยามพากย์ และได้ร้อยกรองเป็นคำฉันท์ทั้งหมด
     เพื่อเป็นการเผยแพร่คุณความดีของบูรพาจารย์ผู้ซึ่งทำให้วงการโหราศาสตร์ไทยตื่นตัว และมีผู้สนใจศึกษาอย่างมากมายในเวลาต่อมา ตลอดจนประวัติชีวิตของท่าน ซึ่งหาอ่านที่ไหนไม่ได้ ก็อาจเป็นตัวอย่างอันดีแก่นักโหราศาสตร์รุ่นหลังจักเจริญรอยตามท่านได้
 

7.2 Mb Download
4. เอกสารเรื่อง "ให้ฤกษ์ - ห้ามฤกษ์"  โดย อ.อรุณ ลำเพ็ญ ลงพิมพ์ในนิตยสารพยากรณ์สารฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๑๕ - กรกฏาคม ๒๕๑๖

     เอกสารฉบับนี้ เป็นตัวอย่างการอ่านดวงประจำวันด้วย "ลัคนาจันทร์" อันเป็นจุดกำหนดสำหรับหา "อิทธิพลดาว" ประจำวัน ซึ่งใช้ได้ทั้งกับเรื่องฤกษ์ และการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการให้อิทธิพลของดวงดาวในชีวิตประจำวันด้วย

ความจริง บทความเรื่อง
"ให้ฤกษ์ - ห้ามฤกษ์"
นี้ อ.อรุณเขียนให้นิตยสารพยากรณ์สาร มาตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๑๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๑๖ และไปเขียนต่อเนื่องในนิตยสาร "ดวง" ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๙ จากนั้นก็กลับมาเขียนลงในพยากรณ์สารอีกครั้ง จนกระทั้ง ท่านอ.จำรัส ศิริ มารับช่วงเขียนต่อไป แต่เฉพาะฉบับที่มีการอ่านเรื่อง อิทธิพลดาวจากลัคนาจันทร์ มีเฉพาะในฉบับที่จะนำมาเผยแพร่นี้เท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่าน และนักศึกษา เห็นมุมมองและประสบการณ์ในการอ่านเรื่องราวแบบผสมภพ ผสมดาวได้ไม่มากก็น้อย

3.33 Mb Download
5. เรื่องสั้น "โฮ๋ราสาด" ของหมอเถา(วัลย์)

     เรื่องนี้เป็นงานเขียนจากประสบการณ์ในชีวิตโหราศาสตร์ของท่านอ.อรุณ ลำเพ็ญ ซึ่งใช้นามปากกาว่า "นายเถาวัลย์" หรือ "หมอเถา(วัลย์)" ในภายหลัง โดยมีคำยืนยันจากอ.พิศมัย นามะสนธิ บรรณาธิการนิตยสารพยากรณ์สาร ฉบับเดือนกรกฏาคม ๒๕๑๖ ความว่า

     เมื่อพยากรณ์สารประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๑๖ ออกไปแล้ว ได้รับการติดต่อทั้งทางจดหมายและส่วนตัวหลายราย เกี่ยวกับเรื่องที่ลงไว้ในเล่นนั้นคือ

          1. เรื่องของ "หมอเถาวัลย์"
     หลายท่านเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เขียนโดย คุณประทีป อัครา เพราะสำนวนการเขียนเหมือนกัน
          ทั้งนี้ ขอยืนยันด้วยเกียรติของบรรณาธิการว่า เป็นคนละคนกัน
     หมอเถาวัลย์ เป็นผู้ที่บรรณาธิการเห็นว่ามีความรู้ในหลักวิชาโหราศาสตร์กว้างขวางมากผู้หนึ่ง จึงได้ขอร้องให้เขียนบทความเกี่ยวกับความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในพยากรณสาร ซึ่งก็ได้รับความเอื้อเฟื้อด้วยดี และปรากฏว่าเรื่องของท่านได้รับความสนใจจากผู้อ่านทุกระดับชั้นด้วย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ขอยกคำนำในหนังสือเรื่องสั้นดังกล่าว ฉบับสำนักพิมพ์ "สวิตา" (ฉบับรวมเล่มครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ ฉบับงานพระศพของ อ.อรุณ ลำเพ็ญ (พ.ศ. ๒๕๓๔) คือ

     "หมอเถา(วัลย์)" ผู้เขียนหนังสือโฮ๋ราสาดเล่มนี้ เป็นคนแปลกที่มีความคิดแปลก และมีแนวการเขียนหนังสือแปลก ความแปลกในแนวเขียนของเขา เป็นความแปลกและใหม่ ซึ่งมิได้เคยมีปรากฎมาก่อนในวงการหนังสือ ที่เหนือยิ่งไปกว่าความแปลกก็คือเนื้อหาสาระของเรื่องที่ติดเนื้อพึงใจแก่ผู้อ่านมากมายมาถึง 2 รอบ 2 คราว คราวแรกเป็นเรื่องสั้นๆ ลงพิมพ์ในวารสาร "ดวง" รายเดือน เมื่อปีพ.ศ.2515 ลงติดต่อมาจนถึงปีพ.ศ.2517 เรื่องจบไปแต่ผู้อ่านไม่ยอมจบ ในปี 2520 ได้รบเร้าเรียกร้องให้เอาเรื่องเก่านั้นมาพิมพ์อีก จึงได้ลงในวารสาร "พยากรณ์สาร" อันเป็นวารสารของสมาคมโหรอีกเป็นรอบที่ 2 ซึ่งได้รับความนิยมยกย่องจากผู้อ่านเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าคราวแรก
     ในการรวมเล่มครั้งนี้คาดว่าจะได้รับความสำเร็จเช่นกัน เรื่องเดียวที่พิมพ์ซ้ำถึง 3 คราว ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี นับเป็นความแปลกที่น่าทึ่งมาก ในตลาดหนังสือจะมีหนังสือประเภทเรื่องเล่นเขียนให้อ่านเล่น และเรื่องเล่นเขียนให้อ่านจริง หรือเรื่องจริงที่เขียนให้อ่านจริง แต่"โฮ๋ราสาด" เป็นเรื่องจริงเขียนให้อ่านเล่น ถ้าอ่านเล่นก็จะได้รับความสนุกเพลิดเพลินเล่นๆ ถ้าอ่านจริงก็จะได้รับสาระความรู้ที่แท้จริง
     ถ้าจะอ้างภูมิหลังของ "หมอเถา(วัลย์)" ผู้เขียน ท่านไม่แปลกใจเลยว่า "โฮ๋ราสาด" นี้น่าอ่านเพียงใด หมอเถา(วัลย์) เป็นนักเขียนที่เริ่มงานเขียนนวนิยายเป็นเล่มยุคเพลินจิต และวัฒนานุกูลเมื่อพ.ศ.2579 เป็นนักเขียนที่ร่วมแก้วเหล้ามากับ "ไม้เมืองเดิม" และ "มนัส จรรยา" และทิ้งปากกาหันไปจับจอบขุดดินกินหญ้ากับ "สด กูรมโรหิต" เขาใช้นามปากกาในยุคนั้นว่า "รุ่ง บางหลวง"

     ในข้อเท็จจริงที่หาได้ในปัจจุบันคือ บทความเรื่องสั้น "โฮ๋ราสาด"นั้น พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารพยากรณ์สารฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๑๖ เป็นตอนแรกคือ "บุษบามีคู่" จากนั้นพิมพ์ต่อเนื่องถึงเดือนกันยายน ๒๕๑๖ ตอน "ยามกาลชะตา" ก็หยุดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนคณะบรรณาธิการพยากรณ์สารและสำนักพิมพ์ จากนั้นจึงนำก็ไปพิมพ์ต่อเนื่องลงในนิตยสาร "ดวง" ของ อ.ประทีป อัครา เป็นเจ้าของและบรรณาธิการ มีอ.อรุณ ลำเพ็ญ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ ตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์ เดือนมกราคม ๒๕๑๗ พิมพ์ต่อเนื่องในนิตยสารดังกล่าว จนกระทั่งกลางปี ๒๕๑๘ ก็หยุดเขียนเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของท่านอ.อรุณ ลำเพ็ญเอง รวมทั้งสิ้น ๒๙ ตอนคือ บุษบามีคู่ ,ยามอัฐกาล ,กฎแห่งกรรม ,ตั้งชื่อเด็ก ,ยามกาลชะตา ,ดาวคู่มิตร-คู่ธาตุ ,ห้ามฤกษ์ ,จับโจร ,บุพพกรรมแห่งดาว ,เรียนโหราศาสตร์ ,ทักษาประสมเรือน ,พินทุบาทว์ ,ลัคเน ,อ่านดาว ,ดวงพระ ,ตนุเศษ ,นามนี้ ดีไฉน ,จุดคราสในดวงชะตา ,ทักษาสมเด็จ ,พระเคราะห์ถ่ายเรือน ,ดาวบุพกรรม ,ดาวลอย ,ดาวแฝงแสง ,ฤกษ์งาม-ยามดี ,ดวงสองชั้น ,เกณฑ์ชัณษา ,ทนายโหราศาสตร์ ,ดวงชาวเกาะ ,บุตรสุดที่รัก

     ในการเรียบเรียงครั้งนี้ ใช้ฉบับที่พิมพ์แล้วและได้เผยแพร่อยู่ตามเวปไซต์ต่างๆ มาจัดเรียงหน้าตามเรื่องสั้นของสำนักพิมพ์ "สวิตา" ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เพราะได้ทำการเผยแพร่ในงานศพของท่านเองด้วย โดยภรรยาและบุตรชายเป็นผู้พิมพ์เผยแพร่ ซึ่งในปัจจุบันแนวการเขียนเล่าเรื่องแบบของท่านนี้ ก็เป็นที่นิยมในหมู่นักโหราศาสตร์ ระดับ Master ซึ่งเขียนบทความลงในนิตยสารฉบับต่างๆด้วย

     เหตุที่นำมาเผยแพร่ครั้งนี้ ด้วยเห็นว่า รูปแบบที่มีการเผยแพร่ในปัจจุบันนั้น พิมพ์อยู่ในเวปเพจ ซึ่งอ่านยาก ทำให้ตาลาย ตลอดจนมีการเรียงสลับบทสับสน ไม่ตรงกับงานเขียนของท่านอ.อรุณ ลำเพ็ญ ดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงทำให้ได้เสียอรรถรสในการอ่านและไม่น่าติดตาม
จึงนำมาเรียงตามลำดับเรื่องราวที่สอดคล้องกันต้นฉบับเดิม ซึ่งหนังสือเรื่องดังกล่าวที่ผมมีอยู่ ถึอเป็นของรักของหวงของผมด้วย เพราะทำให้รู้จักท่านอ.อรุณ ลำเพ็ญ ได้อ่านงานเขียนของท่าน ได้ศึกษาโหราศาสตร์ในแนวทางของท่านจากท่านอ.สุรพล พฤกษ์ไพบูลย์ ("ลุงบั๊ก" ในพยากรณ์ดอทคอม ผู้พัฒนาโปรแกรม โฮ๋ราสาด Professional )

7.1 Mb Download
6.จักรทีปนี พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

     จักรทีปนี ถือเป็นหนังสือโหราศาสตร์พื้นฐานที่นักโหราจารย์ทุกท่านในอดีต ถือเป็นแม่แบบในการพยากรณ์ แต่ที่คัดมาลงให้นี้เป็นเพียงฉบับทายพื้นกำเนิดเท่านั้น เพราะยังมีในในภาคพยากรณ์จรด้วย

     และหนังสือโหราศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่ขยายความมาจากจักรทีปนีทั้งสิน โดยมีคัมภีร์อื่นๆ เข้ามาประกอบด้วย เช่น ลิลิตทักษาพยากรณ์ ดังปรากฏในหนังสือ โลกธาตุ ซึ่ง หลวงสารประเสริฐ (ตรี นาคประทีป )ได้เรียบเรียงจากตำราโหรของเจ้าคุณพระพรหมมุนี(อุปวิกาโส แย้ม) หรือ ตำราโชติยนิติ์ ของ นายพันตรี หลวงอนันต์ยุทธภัทร์ (ฉ่ำ เกษมสุข) เป็นต้น

 

7.6 Mb Download
7.โลกธาตุ ,หลวงสารประเสริฐ (ตรี นาคประทีป ) - เรียบเรียงจากตำราโหรของเจ้าคุณพระพรหมมุนี(อุปวิกาโส แย้ม)

     โลกธาตุเป็นตำราโหราศาสตร์ลำดับแรกๆ ที่มีเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ตำราโหราศาสตร์ในชั้นหลังมักมีการอ้างอิงตำราเล่มนี้ เสมอๆ

20.8 Mb Download
8.แนวการอ่านดวงชะตา ระบบหมอเถา(วัลย์) , โดย กระจกฝ้า

    เป็นแนวการอ่านและวิเคราะห์ดวงชะตา ในระบบหมอเถาวัลย์ โดยการเขียนของลูกศิษย์โหราศาสตร์ทางไปรษณีย์ ซึ่งเขียนลงเผยแพร่ในนิตยาสาร "พยากรณ์สาร ของ สมาคมโหรฯ ในช่วงปีพ.ศ.2527-2537  (ทราบเพียงว่า อยู่ จ.ยะลา)

2.87 Mb Download
 

เอกสารอิเล็คทรอนิค ที่น่าสนใจอื่นๆ

   
การค้นคว้าและวิจัย โหราศาสตร์ 3 ระบบ หนังสืออนุสรณ์ การพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ อ.จรัญ พิกุล   Link
เอกสารสำคัญ และ หายาก ของศูนย์วิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น ประเพณีการทำบุญวันเกิด   Link
ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์กรมหาชน)   Link
ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเตอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง   Link
     

Download โปรแกรม Suriyayatra  สุริยยาตรา : โปรแกรมสาลัทธ์สนเทศโหราศาสตร์ไทย

  Download

ขอขอบคุณ

ท่านอ.โฮ๋ราสาด สำหรับเนื้อที่เวปไซต์ www.horasad.com เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจนี้ด้วยครับ)

ปรับปรุงล่าสุด 8 ตุลาคม 2549  เวลา 14.37 น.